How to cheat in Photoshop Elements 8 [electronic resource] : discover the magic of Adobe's best kept secret

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Asch, Steve Caplin

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 006.6 Computer graphics

Thông tin xuất bản: Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Focal Press, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 80128

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH