Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
Photoshop Elements 4 for dummies
Tác giả: Barbara Obermeier, Ted Padova
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Photoshop elements 5 for dummies
Tác giả: Barbara Obermeier, Ted Padova
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Photoshop elements 3 for dummies
Tác giả: Deke McClelland, Galen Fott
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  6115.58
 
The unofficial guide to Photoshop Elements
Tác giả: Donna L Baker
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.6
 
Photoshop elements 2018 for dummies
Tác giả: Barbara Obermeier, Ted Padova
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Advanced Photoshop elements for digital photographers
Tác giả: Philip Andrews
Xuất bản: Oxford England: Focal Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Photoshop Elements 11 for dummies
Tác giả: Barbara Obermeier, Ted Padova
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  006.6
 
The Photoshop Elements Book
Tác giả:
Xuất bản: Bournemouth: Imagine Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Photoshop elements 7 for dummies
Tác giả: Barbara Obermeier, Ted Padova
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Photoshop elements 12 for dummies
Tác giả: Barbara Obermeier, Ted Padova
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies a Wiley Brand, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.686
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục