Cisco Unity deployment and solutions guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Todd Stone

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1587051184

Ký hiệu phân loại: 004.66 Data transmission modes and data switching methods

Thông tin xuất bản: Indianapolis : Cisco, 2005

Mô tả vật lý: 959 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 8064


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH