Doing data analysis with SPSS version 18.0

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert H Carver, Jane Gradwohl Nash

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0840049161

ISBN-13: 978-0840049162

Ký hiệu phân loại: 300.285555 Miscellany

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Brooks/Cole Cengage Learning, 2012

Mô tả vật lý: xvi, 323 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 80978

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH