Breaktime

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Aidan Chambers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0810972629

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Amulet Books, 2008

Mô tả vật lý: 183 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 81497

A classmate's challenge to prove that literature is ever related to real life spurs Ditto to chronicle his amazing life-changing adventures during spring break, but he leaves it up to his friend to decide if it is true, or just a story.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
32A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 823.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH