Annie Quinn in America [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mical Schneider

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1575051672

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Minneapolis : Carolrhoda Books, 2001

Mô tả vật lý: 246 p. : , ill. ; , 19 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 85972

To escape the Irish potato famine of the 1840s, twelve-year-old Annie and her brother emigrate to New York City where they join their older sister as servants, earning money to bring the rest of their family to America, where they discover that both food and hardships abound.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH