Gravity's arc : the story of gravity, from Aristotle to Einstein and beyond

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David J Darling

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471719897

Ký hiệu phân loại: 531.14 Mass and gravity

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley, 2006.

Mô tả vật lý: ix, 278 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 86158

Includes bibliographical references (p. 267-270) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH