Henry V : leadership, strategy, conflict

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marcus Cowper, Graham Turner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1849083703

Ký hiệu phân loại: 942.042092 *England and Wales

Thông tin xuất bản: Oxford ; Long Island City, NY : Osprey, 2010.

Mô tả vật lý: 64 p. : , chiefly col. ill., col. maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 86230

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH