The mythical West : an encyclopedia of legend, lore, and popular culture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard W Slatta

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1576071510

Ký hiệu phân loại: 398 Folklore

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO , 2001

Mô tả vật lý: xviii, 446 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 86253

Includes bibliographical references (p. 405-424) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH