The informant [electronic resource] : the FBI, the Ku Klux Klan, and the murder of Viola Liuzzo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary May

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 323 Civil and political rights

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press , 2005

Mô tả vật lý: xv, 431 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 86288

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH