Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Alabama : the making of an American state
Tác giả: Edwin C Bridges
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  976.1
 
Turtles of Alabama
Tác giả: Craig Guyer, Mark A Bailey, Robert H Mount
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  597.9209761
 
To kill a mockingbird
Tác giả: Harper Lee
Xuất bản: New York: HarperLuxe, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
A redbird Christmas : a novel [ressource électronique]
Tác giả: Fannie Flagg
Xuất bản: New York: Random House, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Magic city nights : Birmingham's rock 'n' roll years
Tác giả: A J Millard
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
The well and the mine : a novel
Tác giả: Gin Phillips
Xuất bản: Portland Or: Hawthorne Books Literary Arts, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Keeping the faith : ordinary people, extraordinary lives : a memoir
Tác giả: Wayne Flynt
Xuất bản: Tuscaloosa: University of Alabama Press, c2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  976.1063
 
The informant [electronic resource] : the FBI, the Ku Klux Klan, and the murder of Viola Liuzzo
Tác giả: Gary May
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  323
 
Dreams of Africa in Alabama : the slave ship Clotilda and the story of the last Africans brought to America
Tác giả: Sylviane A Diouf
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Diamonds in the rough : a history of Alabama's Cahaba coal field
Tác giả: James Sanders Day
Xuất bản: Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục