Sunny side up

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marion Roberts

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1741752366

Ký hiệu phân loại: 823.92 English fiction

Thông tin xuất bản: Crows Nest, NSW. : Allen & Unwin, 2008.

Mô tả vật lý: 235 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86324

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH