Sesame and lilies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Deborah Epstein Nord, John Ruskin

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 824 English essays

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press, 2002.

Mô tả vật lý: xxiv, 207 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86601

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH