Ghost rider [electronic resource] : travels on the healing road

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Neil Peart

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1554905486

Ký hiệu phân loại: 917.04 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Toronto, Ont. : ECW Press, 2002.

Mô tả vật lý: 1 online resource (460 p.) : , col. ill.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 86606

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH