The American counterculture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Gair

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0748619887

ISBN-10: 0748619895

ISBN-13: 978-0748619887

ISBN-13: 978-0748619894

Ký hiệu phân loại: 306.1 Subcultures

Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007

Mô tả vật lý: 234 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 86989

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH