Vampires, burial, and death : folklore and reality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Barber

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0300041268

Ký hiệu phân loại: 398 Folklore

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press , 1988

Mô tả vật lý: viii, 236 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 87308

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH