Firestorm [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jan Neubert Schultz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0876140002

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Minneapolis : Carolrhoda Books, 2002.

Mô tả vật lý: 203 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87412

Maggie hates moving from beautiful Superior, Wisconsin, to dusty Hinckley, Minnesota, in 1894, until she almost loses her family to a forest fire that sweeps through the town.
Includes bibliographical references (p. 200-201).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH