End-to-End QoS Network Design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587051761

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Cisco, 2004,

Mô tả vật lý: 768 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 8864
1. Computer networks
  - Design and construction.; Computer networks
  - Management ; Quality control.1. Computer networks
  - Design and construction.
2. Computer networks
  - Management
3. Quality control.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH