End-to-End QoS Network Design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587051761

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Cisco, 2004,

Mô tả vật lý: 768 tr. ;

Ngôn ngữ:


Computer networks -- Design and construction.; Computer networks -- Management ; Quality control.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH