The vampire encyclopedia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew Bunson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0517162067

ISBN-13: 978-0517162064

Ký hiệu phân loại: 398 Folklore

Thông tin xuất bản: New York : Gramercy Books, 2000.

Mô tả vật lý: x, 303 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 90056

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH