The snack thief [downloadable e-book]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrea Camilleri, Stephen Sartarelli

Ngôn ngữ: eng ; ita

ISBN-10: 1436271991

ISBN-10: 1436276888

ISBN-10: 1440623341

ISBN-13: 978-1436271998

ISBN-13: 978-1436276887

ISBN-13: 978-1440623349

Ký hiệu phân loại: 853 Italian fiction

Thông tin xuất bản: New York : Viking, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 91440

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH