Vector mechanics for engineers. Statics and dynamics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ferdinand Pierre Beer

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780073529400 (combined vol. : hc : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 620.105 Applied solid mechanics

Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Companies, 2010

Mô tả vật lý: xxiv, 1326 p. : , col. ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 92415

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 620.105
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH