Case studies in finance : managing for corporate value creation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert F Bruner, Ken M Eades, Michael J Schill

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 007786171X

ISBN-13: 978-0077861711

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Dubuque : McGraw-Hill Companies, Inc., 2014

Mô tả vật lý: xlvii, 765 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 92615

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH