Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 219 kết quả
Corporate finance : A valuation approach
Tác giả: Simon Benninga, Oded H Sarig
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Corporate finance : a focus approach
Tác giả: Michael C Ehrhardt, Eugene F Brigham
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Fundamentals of Corporate Finance
Tác giả: Richard A Brealey, Alan J Marcus, Stewart C Myers
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Financial management : theory and practice
Tác giả: Eugene F Brigham, Michael C Ehrhardt
Xuất bản: Mason Ohio: ThomsonSouthWestern, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Corporate finance
Tác giả: Jonathan B Berk, Peter M DeMarzo
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Applied corporate finance : questions, problems and making decisions in the real world
Tác giả: Mark K Pyles
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Principles of corporate finance
Tác giả: Richard A Brealey, Franklin Allen, Stewart C Myers
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Fundamentals Of Corporate Finance
Tác giả: Stephen A Ross
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Analysis for financial management
Tác giả: Robert C Higgins
Xuất bản: : McGrawHill Irwin, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.151
 
Principles of Corporate Finance
Tác giả: Stewart C Myers, Richard A Brealey
Xuất bản: : William Benton, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục