Analyzing tabular data : loglinear and logistic models for social researchers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. Nigel Gilbert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1857280903

ISBN-10: 1857280911

Ký hiệu phân loại: 300.72 Social sciences

Thông tin xuất bản: London : UCL Press, 1993.

Mô tả vật lý: vi, 186 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 93138

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH