Network security : private communication in a public world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charlie Kaufman, Radia Perlman, Michael Speciner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130460192

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 2002

Mô tả vật lý: xxvi, 713 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 93485

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH