Curriculum development for medical education : a six-step approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark T Hughes, David E Kern, Patricia A Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0801893666

ISBN-10: 0801893674

ISBN-13: 978-0801893667

ISBN-13: 978-0801893674

Ký hiệu phân loại: 610.71 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press, 2009

Mô tả vật lý: xii, 253 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93875

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH