The confessions of Nat Turner [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William Styron

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1936317095

ISBN-13: 978-1936317097

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York, NY : Open Road Integrated Media, 2010.

Mô tả vật lý: 1 online resource (376 p.) : , ill. (some col.)

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 94264

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH