Social media for business elektronisk ressurs : 101 ways to grow your business without wasting your time

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Randall Craig, Susan Sweeney

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.872 Telemarketing and direct marketing both formerly 658.84

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press , 2011

Mô tả vật lý: xvii, 195 s. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94673

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH