Folktales from the Japanese countryside

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hiroko Fujita, Miki Sakurai, Fran Stallings, Harold Wright

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1591584889

Ký hiệu phân loại: 398.20952 Folk literature

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2008

Mô tả vật lý: xxvi, 196 p. : , ill. (chiefly col.), map ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 94978

Includes bibliographical references (p. 187-189) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH