Cisco multiservice switching networks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carlos Pignataro

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1587050684

Ký hiệu phân loại: 004.66 Data transmission modes and data switching methods

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco, 2003

Mô tả vật lý: 451 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 9716

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH