Electromagnetic field, health and environment : proceedings of EHE'07

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrzej Krawczyk

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1586038605

ISBN-13: 978-1586038601

Ký hiệu phân loại: 571.4 Biophysics

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Fairfax, VA : IOS Press, 2008

Mô tả vật lý: x, 278 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 97183

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH