Current security management & ethical issues of information technology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Andrew Rollings, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1931777438

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: Hershey :IRM Press, 2003,

Mô tả vật lý: 289 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Computer networks -- Security measures.; Computer security.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH