OpenStack cloud computing cookbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781782167594 (ebook)

Ký hiệu phân loại: 004.6782

Thông tin xuất bản: Birmingham :Packt Publishing, 2013, Second edition.

Mô tả vật lý: 1 online resource (396 pages) : , illustrations.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cloud computing. -- Open source software. -- local. ; Electronic books. -

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn