Discovering computers 2011 : living in a digital world : complete
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1439079269

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boston, MA :Course Technology, Cengage Learning, 2011,

Mô tả vật lý: xxiv, 830, 20, 46 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Computer networks.-- Computer science.-- Computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH