Wiley encyclopedia of forensic science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Allan Jamieson, Andre A Moenssens

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470018267

ISBN-13: 978-0470018262

Ký hiệu phân loại: 363.2503 Police services

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; [Hoboken, N.J.] : John Wiley & Sons, 2009.

Mô tả vật lý: 5 v. : , ill. (chiefly col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 101684

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH