Wiley encyclopedia of forensic science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0470018267

Ký hiệu phân loại: 363.2503 Police services

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; [Hoboken, N.J.] :John Wiley & Sons, 2009.,

Mô tả vật lý: 5 v. : , ill. (chiefly col.) ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Forensic sciences -- Encyclopedias.; Forensic Medicine -- Encyclopedias ; English.; Forensic Sciences -- Encyclopedias ; English.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH