Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 105 kết quả
Introduction to forensic sciences
Tác giả: William G Eckert
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Encyclopedia of forensic sciences
Tác giả: Geoffrey C Knupfer, Pekka J Saukko, Jay A Siegel
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Arab Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Naif University Publishing House, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Forensic Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Forensic Sciences Research
Tác giả:
Xuất bản: : Oxford University Press, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Iranian Journal of Toxicology
Tác giả:
Xuất bản: : Arak University of Medical Sciences, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Egyptian Journal of Forensic Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : SpringerOpen, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Egyptian Journal of Forensic Sciences and Applied Toxicology
Tác giả:
Xuất bản: : Cairo University Faculty of Medicine Forensic Medicine and Clinical Toxicology Department, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics
Tác giả:
Xuất bản: : Instituto Paulista de Estudos Bioéticos e Jurídicos, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục