Abnormal child psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric J Mash, David A Wolfe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1305105427

ISBN: 9781305105423 (Student edition)

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Cengage Learning, 2016

Mô tả vật lý: xxiii, 628 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104831

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH