Abnormal child psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1305105427

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: Boston, MA :Cengage Learning, 2016, Sixth edition.

Mô tả vật lý: xxiii, 628 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Child psychiatry.-- Child psychopathology.-- Psychology, Pathological.-- Child Psychiatry.-- Psychology, Child.-- Psychopathology.-- Child psychiatry. -- fast ; (OCoLC)fst00854531; Child psychopathology. -- fast ; (OCoLC)fst00854560; Psychology, Pathological. -- fast ; (OCoLC)fst01081609

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH