Gender, sexuality, and syphilis in early modern Venice : the disease that came to stay

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laura J McGough

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0230252929

Ký hiệu phân loại: 614.5 Incidence of and public measures to prevent specific diseases and kinds of diseases

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England] ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2011

Mô tả vật lý: x, 202 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 108163

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH