Global economic prospects, June 2016 divergences and risks [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1464807770

ISBN: 9781464807787 (e-book)

Ký hiệu phân loại: 330.9 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia : [World Bank Publications], 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource (193 pages) : , illustrations, tables.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111501

Includes bibliographical references at the end of each chapters.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH