Beginning iPad application development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Wei-Meng Lee, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470641657

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Pub., 2010,

Mô tả vật lý: xxxi, 563 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Application software -- Development.; iPad (Computer) -- Programming.; Mobile computing.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH