Game and graphics programming for iOS and Android with OpenGL ES 2.0 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Romain Marucchi-Foino

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119976264

Ký hiệu phân loại: 794.815268 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Chichester, U.K. : J. Wiley & Sons., Inc., 2012.

Mô tả vật lý: xxii, 286 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 113071

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH