Automotive Simulation ’91 : Proceedings of the 3rd European CarsTrucks, Simulation Symposium Schliersee, Germany, October 1991
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: New York :Springer-Verlag, 1991,

Mô tả vật lý: 247p. ;

Ngôn ngữ:


Automobiles--Design and construction--Computer simulation--Congresses.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH