Mobile commerce application development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  159140603X

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: [kđ] :IRM Press, 2005,

Mô tả vật lý: 319 tr. ;

Ngôn ngữ:


Mobile commerce.-- Mobile communication systems.-- Wireless communication systems.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH