Health and wellness in the Renaissance and Enlightenment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joseph Patrick Byrne

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 610.9 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, California : Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2013

Mô tả vật lý: x, 268 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132540

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH