Information modelling and knowledge bases XXI

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tatjana Welzer Druzovec, Hannu Jaakkola, Yasushi Kiyoki, Takehiro Tokuda, Naofumi Yoshida

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1607500896

ISBN-13: 978-1607504771

Ký hiệu phân loại: 006.3 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : Ios Press, 2010

Mô tả vật lý: xi, 441 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 144274

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH