Behavioral operational research [electronic resource] : theory, methodology and practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781137535498

Ký hiệu phân loại: 150.72 Psychology

Thông tin xuất bản: London :Palgrave Macmillan, 2016,

Mô tả vật lý: xxx, 395 pages : , illustrations ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Operations research.-- Psychology -- Research.; Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH