Microbiology : with diseases by body system

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert W Bauman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0132240116

Ký hiệu phân loại: QW 4

Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2015

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagoings) : , illustrations ; , 28 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152399

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH