Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
Infectious diseases
Tác giả: J Cohen, William G Powderly
Xuất bản: Edinburgh New York: Mosby, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Netter's infectious diseases
Tác giả: Elaine C Jong, Frank H Netter, Dennis L Stevens
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196
 
Infectious diseases : in context
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit: Thomson Gale, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.003
 
Current diagnosis & treatment in infectious diseases
Tác giả: Walter R Wilson, W Lawrence Drew, Merle A Sande
Xuất bản: New York: Lange Medical BooksMcGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.904
 
Encyclopedia of infectious diseases : modern methodologies
Tác giả: Michel Tibayrenc
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyLiss, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1969003
 
Emergency management of infectious diseases
Tác giả: Rachel L Chin, Michael S Diamond, Teri A Reynolds
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  616.025
 
Bacterial genomes and infectious diseases
Tác giả: Billy Bourke, Voon L Chan, Philip M Sherman
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Diseases of poverty : epidemiology, infectious diseases, and modern plagues
Tác giả: Lisa V Adams, John R Butterly
Xuất bản: Hanover New Hampshire: Dartmouth College Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WA 110
 
Feigin and Cherry's textbook of pediatric infectious diseases
Tác giả: James D Cherry, Gail J Harrison, Peter J Hotez, Sheldon L Kaplan, William J Steinbach
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Radiology of infectious diseases. Volume 2
Tác giả: Hongjun Li
Xuất bản: Dordrecht China: Springer Peoples Medical Publishing House, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.90757
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục