The industrial revolution : history, documents, and key questions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeff Horn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1610698849

Ký hiệu phân loại: 330.9034 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, California : ABC-CLIO, an imprint of ABC-CLIO, LLC 2016.

Mô tả vật lý: xxviii, 187pages ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 156429

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH