Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2624 kết quả
Cosmos and History : the Journal of Natural and Social Philosophy
Tác giả:
Xuất bản: : Cosmos and History Publishing Coop, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Uisahak
Tác giả:
Xuất bản: : Korean Society for the History of Medicine, 2006
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Historical Life Course Studies
Tác giả:
Xuất bản: : International Instititute of Social History, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
IHiS (Indonesian Historical Studies)
Tác giả:
Xuất bản: : Master Program of History Department of History Faculty of Humanities Diponegoro University, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Forum Historiae
Tác giả:
Xuất bản: : Slovak Academy of Sciences Institute of History, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Architecture, ceremonial, and power : the Topkapi Palace in the fifteenth and sixteenth centuries
Tác giả: G�ulru Necipo�glu
Xuất bản: New York NY Cambridge Mass: Architectural History Foundation MIT Press, 1991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  725.170949618
 
Historijski pogledi
Tác giả:
Xuất bản: : Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Historica
Tác giả:
Xuất bản: : Department of History Education FKIP University of Jember, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Historical Network Research
Tác giả:
Xuất bản: : Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History C2DH, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Историко-биологические исследования
Tác giả:
Xuất bản: : Russian Academy of Sciences S I Vavilov Institute for the History of Science and Technology, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục